Przeprowadzamy pomiary parametrów sieci w oparciu o rejestr wielkości charakteryzujących energię elektryczną: napięć, prądów, częstotliwości, asymetrii, współczynnika mocy cosφ, tgφ, mocy czynnej, biernej, pozornej, składowych harmonicznych napięć i prądów, współczynnika zniekształceń harmonicznych THD dla prądu i napięcia, wskaźnika migotania światła, prądu rozruchu. 

Na podstawie wykonanego rejestru dokonujemy analizy jakości zasilania wraz z opracowaniem programu działań pozwalającego na poprawę jakości zasilania.

Analizy jakości zasilania pozwalają ustalić niekorzystne zjawiska zachodzące w sieci powodujące awarie, uszkodzenia urządzeń, błędy sterowania  maszyn,  przyspieszone  starzenie  elementów sieci  oraz  zdiagnozować  przyczyny  dodatkowych  opłat  za  energię elektryczną z tytułu ponadumownego poboru mocy biernej.

Zgodnie z założeniami firmy SAPORT analizy jakości zasilania są skierowane do użytkowników dla których istotne jest bezpieczeństwo zasilania urządzeń przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów.


Na podstawie wykonywanych analiz oferujemy dobór, montaż oraz serwis baterii kompensacji mocy biernej.

Wszelkie prawa zastrzeżone © SAPORT
Projekt i wykonanie: PROPERART