Wykonujemy pomiary odbiorcze i okresowe w instalacjach przemysłowych, budynkach mieszkalnych oraz budynkach użyteczności publicznej, tj. banki, biura, budynki administracyjne, szkoły, przedszkola, hotele, restauracje, hurtownie, sklepy, etc.
Pomiary oraz protokoły pokontrolne przeprowadzamy w oparciu o obowiązującą normę PN-HD 60364 a posiadanie najnowszej generacji przyrządów pomiarowych w połączeniu z doświadczeniem, pozwala nam na wykonanie usług o wysokich standardach, zgodnych z przepisami oraz zasadami technicznymi. Opracowana dokumentacja pokontrolna obejmuje wszystkie niezbędne informacje zawierające zapisy z oględzin, badanych obwodów, wyniki prób, szkice i schematy identyfikujące elementy badanej instalacji.


Zakres pomiarów:

  • badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez samoczynne wyłączenie zasilania,
  • pomiary rezystancji izolacji obwodów i kabli,
  • sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych,
  • badania wyłączników RCD,
  • pomiary rezystancji uziemień,
  • pomiary rezystancji podłóg i ścian,
  • pomiary rezystywności gruntu,
  • badania instalacji odgromowych.
Wszelkie prawa zastrzeżone © SAPORT
Projekt i wykonanie: PROPERART