Organizujemy  szkolenia  osób  wyznaczonych  przez  pracodawcę do
udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania czynności w zakresie
ochrony    przeciwpożarowej    i   ewakuacji    pracowników.    Jest   to
kompleksowe szkolenie realizowane w formie praktycznej na terenie
zakładu    pracy.     Celem    szkolenia    jest    zdobycie    umiejętności
niezbędnych do  podjęcia  czynności  ratowniczych,  gaśniczych  bądź
ewakuacyjnych. Program  szkolenia  opracowywany jest  dla każdego
zakładu   indywidualnie.   Szkolenie   zawiera   elementy   praktycznej
nauki udzielania pierwszej  pomocy  na ternie  zakładu pracy, działań
taktycznych  z  użyciem  stałych  urządzeń  gaśniczych i  podręcznego
sprzętu     gaśniczego     oraz     ćwiczeń    związanych    z    ewakuacją
pracowników.    Prowadzone    jest    przez    specjalistów    z  zakresu
ratownictwa  medycznego,  ochrony  przeciwpożarowej,  służby BHP.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © SAPORT
Projekt i wykonanie: PROPERART